Kontakt


Cold Lab s. r. o., Klariská 14, 811 03  Bratislava

IČO: 50532545
DIČ: 2120360440
IČ DPH: SK2120360440

IBAN: SK7009000000005119943535

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, vložka číslo: 114519/B

hello@coldlab.sk

0948 531 744 / 0915 827 810 / 0908 116 762

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27