Reklamácie


Reklamácie sú vybavované e-mailom na hello@coldlab.skPredávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.

Zákazník môže reklamovať a vrátiť tovar max. do 30 dní po jeho dodaní. Tovar je možné reklamovať, ak nezodpovedá kvalite alebo druhu objednaného tovaru. Reklamácia sa vzťahuje na tovar vrátený v pôvodnom obale. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava a to formou výmeny tovaru alebo vrátenia peňazí.